Spørger man mig
hvorfor så mange mennesker maler i denne tid, tror jeg at det hænger sammen med at lysten til at
opleve sig selv på ny, som et kreativt menneske, er blevet til et behov for de mange. Jeg vover
ligeledes den påstand at alle kan male billeder til deres egen og andres glæde hvis bare
opmærksomhed og følsomhed følger en.

I samklang med at begreberne for hvad der er kunst - hvad der er smukt og grimt - er blevet mere
udflydende, giver vi os mere plads og vi får mod til egne eksperimenter. I min undervisning
resulterer det i større frihed til komposition, selvblandede farver og nuancer, former og stemninger.
Dertil kommer at væggene derhjemme kan beriges med noget personligt, noget man selv har skabt.

Sådan en oplæringsproces med farver og billeder kan let sidestilles med de så aktuelle
selvudviklingskurser, fordi man her, eller netop her, fremelsker ukendte sider af sig selv som man
uvilkårligt deler med de andre, samtidig med at man sammen og hver for sig oplever fordybelse,
nærvær, accept, tolerance og først og fremmest en tilstanden af ’Væren’ - at være i nuet!

Det er det, der gør malekunsten til det afstressende håndværk det er, alt imens man bliver gjort
fortrolig med de så uundgåelige fiasko'er undervejs. Efterhånden som man bliver mere øvet, får man
tillid til at den skiftevise oplevelse af kaos og orden ikke er på grund af ens uformåenhed, men at de
er vejen – vejen til vedholdenhed, glæde og kunnen.

Jeg har nu i 14 år (2016) undervist i mit eget værksted, har befundet mig i tæt kontakt med mange
fabelagtige mennesker, og tilsammen har vi oplevet up's and down’s , som viser sig at åbne det
personlige kunstkammer. Alt sammen har det givet mig stor lærdom, masser af fornøjelse, lyst og
glæde - ja, det man kalder: En god livskvalitet.

Og i de øjeblikke jeg tænker over det, er det som om alle disse forskellige farver og former der
bliver til i mit værksted, forener sig med de mange forskellige farver og former udenfor mit
værksted, bliver til en symbiose med Guds smukke natur - og jeg føler taknemlighed.

Afprøv det selv!
Jeg underviser under AOF i Hadsten. På hjemmesiden kan du løbende orientere dig.

http://www.aof-favrskov.dk/ , se under
Malerkursus-Akryl + Fortsættere

Maleværksted + Aftenholdet